Wanneer?

De speelavonden zijn op woensdag en vrijdag. De jeugd speelt op woensdagavond. De senioren spelen op woensdag- en/of vrijdagavond. Het badmintonseizoen loopt van begin september t/m eind juni. 

 

Jeugd:

woensdag van 18:30 tot 19:30 uur
woensdag van 19:30 tot 20:30 uur

Jeugdbadminton van 8 tot 18 jaar, verdeeld in 2 groepen op basis van niveau en leeftijd: bekend worden met de badmintonregels, systemen en tactieken via een speelse en actieve training onder begeleiding van onze trainer Dion. Daarna eventueel nog vrijspelen bij de volwassenen.

Volwassenen:

woensdag van 20:30 tot 22:30 uur

Vrijspelen. Indien nodig ontvangt ieder lid een label op naam, waarmee bij hoge opkomst steeds voor 20 minuten een baan kan worden gereserveerd, door het ophangen van het label op het afhangbord.

woensdag van 20:30 tot 21:30 uur (1x per 2 weken, per periode van 8x)

Training. Per seizoen wordt bekeken of er voldoende animo is voor de training, waarvoor men dan van tevoren dient op te geven. Kijk in de agenda voor de data.

vrijdag van 20:00 tot 22:00 uur

Vrijspelen en competitie.

In de praktijk spelen de recreanten voornamelijk op de woensdagavond en de competitiespelers op de vrijdagavond, maar iedereen is op beide avonden welkom!