Wanneer?

De speelavonden zijn op woensdag en vrijdag. De jeugd speelt op woensdagavond. De senioren spelen op woensdag- en/of vrijdagavond. Het badmintonseizoen loopt van eind augustus/begin september t/m eind juni. 

 

Jeugd:

woensdag van 18:30 tot 19:30 uur & woensdag van 19:30 tot 20:30 uur
of: woensdag van 19:00 tot 20:00 uur *
Jeugdbadminton van 8 tot 18 jaar, verdeeld in groepen op basis van niveau en leeftijd: bekend worden met de badmintonregels, -tactieken en -technieken via een speelse en actieve training onder begeleiding van onze trainer Saskia, steeds in samenwerking met een van onze hulptrainers. Daarna eventueel nog vrijspelen bij de volwassenen. 
* Groepen kunnen worden samengevoegd als er een jaar weinig aanmeldingen zijn. Zie agenda voor wat in het huidige seizoen geldt. 

Volwassenen:

woensdag van 20:30 tot 22:30 uur of van 20:00 tot 22:00 uur **
Vrijspelen. Indien nodig ontvangt ieder lid een label op naam, waarmee bij hoge opkomst steeds voor 20 minuten een baan kan worden gereserveerd, door het ophangen van het label op het afhangbord.
** We starten direct na de jeugd, dus begintijd hangt af van of er het seizoen 1 of 2 jeugdgroepen zijn. Zie agenda voor wat in het huidige seizoen geldt.

woensdag van 20:30 tot 21:30 uur (1x per 2 weken, per periode van 8x)
Training. Per seizoen wordt bekeken of er voldoende animo is voor de training, waarvoor men dan van tevoren dient op te geven. Kijk in de agenda voor de data.

vrijdag van 20:00 tot 22:00 uur
Vrijspelen en competitie.

In de praktijk spelen de recreanten voornamelijk op de woensdagavond en de competitiespelers op de vrijdagavond, maar iedereen is op beide avonden welkom!
Op avonden dat er thuiswedstrijden zijn voor de competitie, zijn er slechts beperkt banen beschikbaar voor vrij spelen. Kijk in de agenda voor de data.